Бизнестегі цифрлық технологиялар: деректерді талдау және шешімдер тәжірибесі

Дайындық бағыты: ғылыми-педагогикалық

Оқу мерзімі: 2 жыл

 

“Бизнестегі цифрлық технологиялар: деректерді талдау және шешімдер тәжірибесі” магистрлік бағдарламасы АТ-индустриясының қазіргі заманғы сын-қатерлеріне жауап береді: ғылымның, техниканың және экономиканың жаңа салаларында аналитикалық, зерттеу, әдістемелік және технологиялық құзыреттерге ие инновациялық сандық экономика үшін деректер аналитиктерін дайындау. Бағыт деректерді өңдеудің математикалық модельдері мен есептеу алгоритмдерін, жалпы қойылымда да, мамандану саласында да деректерді талдау алгоритмдерін құруды, практикада үлкен көлемді өңдеудің қазіргі заманғы технологияларын пайдалануды күрделі немесе жеткіліксіз құрылымдалған деректерді пайдалануды қамтиды.

 

Бағдарламаның артықшылықтары

Бағдарлама магистранттарды деректер аналитикасы және тіліне енгізеді. Білім алушылар шешім қабылдау үшін қажетті білімді алу мақсатында деректердің үлкен көлемін талдаудың автоматтандырылған әдістерін жасауды үйренеді. Осы бағдарламаның түлектері таңдалған машиналық оқыту және деректерді талдау салаларында бірегей зерттеулер жүргізуге және алынған нәтижелерді қоғамда, экономика мен бизнесте қолдануға бағытталған.

Бейіндік пәндер
 • Деректерді талдау (Python, SQL, SAS)
 • Тұрақты даму
 • Тұтынушылық сұранысты талдаудағы сандық технологиялары
 • Big Data Hadoop және Spark
 • Машиналық оқыту процестерін автоматтандыру және тестілеу
 • Деректерді өңдеу және талдау алгоритмдері
 • Web -қосымшалар қауіпсіздігі
 • Бизнес процестерді автоматтандыру үшін деректер мен сервистердің инжинирингі
 • Нейрондық желілер және терең оқыту
 • Деректер қоймасымен жұмыс істеудің қолданбалы аспектілері
 • Бизнес аналитика моделін әзірлеу (SQL)
 • Блокчейн технологиясы
Жұмысқа орналастыру

Қазіргі әлемде жинақталған деректерді сауатты талдау кез келген компания үшін қажеттілік болып табылады және оның бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Бұл мақсатқа жету үшін бірнеше салалардың түйіскен жерінде білімі бар, пәндік салада түсінетін, сондай-ақ бағдарламалау, деректерді сақтау жүйелерімен, статистикалық әдістермен, машиналық оқыту әдістерімен жұмыс істеу дағдыларын кәсіби меңгерген және алынған нәтижелерді визуализациялауға қабілетті бірегей мамандар қажет. Мұндай маман тарихи деректерді талдап қана қоймай, сонымен қатар олардың негізінде болжамдық математикалық модельдерді құруға қабілетті.

 • Телекоммуникация (ұялы байланыс операторлары)
 • Екінші деңгейдегі банктер
 • “Самұрық-Қазына” ұлттық әл-ауқат қоры” акционерлік қоғамы
 • Логистика (Әуе, ТЖ және тасымалдау мен қоймалаудың басқа түрлері, тауарлар мен қызметтерді есепке алу)
 • Интернет технологияларға негізделген бизнес модельдер
 • Консалтинг
 • Ғылыми зерттеу институттары
 • Жоғары оқу орындарына

Бағдарлама түлектері оқудан кейін зерттеу қызметін табысты жалғастыруға, деректерді зияткерлік талдау алгоритмдерін әзірлеуге және енгізуге, сондай-ақ әзірлеушілер тобын басқаруға мүмкіндік беретін кәсіби құзыреттілік жинағына ие болады. Алынған білім мен дағдылар зерттеу жобаларымен жұмыс істеуде, сондай-ақ көптеген салаларда индустрияның міндеттерін шешуде де, аса көп көлемдегі деректерді сақтау және өңдеу міндеттерінен бастап қоғамдағы әртүрлі процестерді талдау мен болжауға дейін табысты пайдаланылуы мүмкін.

Деректер туралы ғылым

Что такое DATA SCIENCE?

«Data science, как математика и физика  – еще один способ познавать мир вокруг себя»

Дайындық бағыты : бейіндік магистратура

Оқу мерзімі: 1,5 жыл

 

“Деректер туралы ғылым (Data Science)” магистрлік бағдарламасы үлкен деректерді өңдеуді жүзеге асыруға, талдау саласында инновациялық және креативті шешімдерді әзірлеуге және енгізуге, заманауи бағдарламалық құралдардың көмегімен модельдерді іске асыруға және тестілеуге қабілетті мамандарды дайындауға бағытталған. Бағыт математикалық статистиканың классикалық тәсілдерін және жасанды интеллекттің негізгі құралдарын, соның ішінде сараптамалық жүйелер мен машиналық оқыту әдістерін зерделеуді қамтиды. Ғылымның, техника мен экономиканың жаңа салаларында талдамалық, зерттеу, әдістемелік және технологиялық құзыреттерге ие инновациялық экономиканың элиталық кадрларын даярлауды көздейді.

 

Бағдарламаның артықшылықтары

 • Бұл жасанды интеллект әдістерін (мысалы, онтология, әлеуметтік желілер) тартуды талап ететін күрделі құрылымдағы деректерге, құрылымдалмаған деректерге және табиғи тілдегі деректерге баса назар аудару.
 • Қолданбалы салалардың кең спектрі (интернеттен іздеуден бастап медициналық информатикаға дейін).
 • Деректер туралы ғылымды дамытуға жүйелік көзқарас үшін базалық модельдерді тереңдетіп оқыту.
 • “Аналитиктер” (математикалық модельдер мен әдістерді жасаушылар) және “әзірлеушілер” (зияткерлік жүйелерді жасаушылар) үшін траекториялардың үйлесуі.
 • Математикалық негіздерде, методологияда, әдістер мен деректерді талдау алгоритмдерінде және үлкен деректерді өңдеуде шоғырлану;

Деректерді талдау

Машинамен оқыту модельдерін жобалау

Үлкен деректерді өңдеу, тасымалдау және дайындау

Деректерді талдау құралдарын әзірлеу

Бейіндік пәндер
 • Көп өлшемді статистикалық талдау
 • Бағдарламалау (Python, SAS, R)
 • Hadoop: үлкен деректерді өңдеу жүйесі
 • Интернет-Деректерді талдау
 • Жасанды интеллект
 • Apache Spark Негіздері
 • Машиналық оқытудың қолданбалы аспектілері
 • Нейрондық желілерді қолдану
 • Үлкен деректер жүйесін әзірлеу және енгізу
 • Бұғаттау Технологиясы

Қосымша ақпарат алу үшін,
қауымдастырылған профессор Б. О. Құламбаевтан сұраңыз: bakhytzhan.kulambaev@narxoz.kz